Bach bloesem therapie

Deze vorm van therapie wordt sterk onderschat!

Mijn ervaring is dat met de inzet van deze remedies zeer goede resultaten worden behaald mede doordat ze gebruikt worden in combinatie met alle andere behandelingsvormen ( zie tabblad Sensi Therapie ) De Bach remedies zijn al ontstaan rond 1930, Edward Bach schreef ons destijds het volgende:

Ziekte is geen straf, maar enkel en alleen een correctie, een instrument waarmee onze eigen psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, ons te weerhouden van grotere dwalingen en ons te beletten nog meer schade aan te richten- en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen verlaten.

Nu bezitten de bloemextracten een bepaald trillingsniveau van een hogere orde waardoor ze het vermogen bezitten om onze menselijke vibraties te versnellen en onze kanalen voor de boodschappen open te stellen en zo de ((karakter) gebreken weg te zuiveren, die onze aandoeningen veroorzaken.

In de sensi therapie zijn de Bach bloesen remedies vervangen door remedies van deze tijd met een veel hoger trillingsniveau, we moeten absoluut meegaan met het trillingsniveau waarop de mensheid zich nu bevindt.

Dit behoeft nog een klein stukje uitleg over het waarom dit zo belangrijk is.

wij leven in een allesomvattend stelsel van ondelinge samenhang, net als een cel in een lichaam. Ieder mens is een deel van het grotere geheel, de allesomvattende eenheid / de bron / kosmisch principe / de matrix. Er zijn vele namen voor deze energievibratie. Deze energie vult de onzichtbare ruimte om ons heen en maakt dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is! Elk menselijk individu bezit een matrix van bepaalde energiepotenties: zijn taak, levensbestemming. Heel simpel gezegd komt dit neer op het streven naar onvoorwaardelijke liefde. Hierbij behoren de deugden: zachtmoedigheid, kracht, moed, wijsheid, doelgerichtheid, blijmoedigheid.

Omdat deze niet verwezenlijkt zijn, wat voor ieder mens geldt op aarde omdat we aan deze levenslessen werken, zal er een ongelukkig gevoel ontstaan, een uiting van onze gebreken zijn: trots, wreedheid, haat, eigenliefde, onwetendheid, hebzucht en deze gebreken zijn de eigenlijke oorzaken van ziekten en kwalen!!!

De Remedies werken op zeven groepen: angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het nu, eenzaamheid, overgevoeligheid voor invloeden en ideeën, moedeloosheid en wanhoop, overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

De Remedies brengen ons terug in een harmonische toestand. Dit lukt niet met de Remedies alleen, maar wel in combinatie met alle technieken, behandelingen en gesprekken die in de Sensi Therapie Praktijk aan bod komen.