Choose again

( Diederik Wolsak)

Een therapie vorm als onderdeel van de Sensi Therapie

Waar het bij Diederik vooral om gaat is onze negatieve kernovertuigingen die we in onze vroege jeugd hebben aangenomen, onder ogen te zien en te helen. Dit leidt tot een meer liefdevolle omgang met onszelf. 

Hij heeft daarvoor een 6-stappen plan ontwikkeld dat heel effectief blijkt en al duizenden mensen heeft geholpen op een moment dat ze op een vastlopend dwaalspoor zaten in hun leven. 

Choose again dus, kies opnieuw wie je bent in 6 stappen

 1. Ik voel onvrede
  Dit betekent niks anders dan enige irritatie of conflict met wat zich in je omgeving afspeelt. Deze onvrede of ongemak bied je de mogelijkheid om naar jezelf te kijken en de oorzaken te onderzoeken waaraan die onvrede ten grondslag ligt. 
 2. Mij. Het gaat alleen over mijzelf
  Dit is niet zo evident. We doen niks liever dan onze irritatie of onvrede toeschrijven aan de situatie die buiten ons om lijkt veroorzaakt .  En zo kunnen we ons gemakkelijk tot slachtoffer van de situatie uitroepen.  En dat is dus niet het geval, want ik heb deze situatie zelf over mij uitgeroepen, als gevolg van een negatief oordeel dat ik over mezelf heb. 
  Deze stap is het moeilijkst te accepteren.  Een irritatie over een ander is niks anders  dan een gevolg van een negatief oordeel over mezelf. Mocht dit negatief oordeel er niet zijn, dan zou ik me ook niet irriteren ! 
 3. Concentreer je op het gevoel
  Ook al niet zo eenvoudig, een goed beeld te krijgen over hoe ik me voel en daar dan ook nog woorden aan te geven.  Dit gevoel te pakken te krijgen is essentieel, omdat ik dat gevoel heb gekozen op basis van wie ik denk te zijn. En aan dat gevoel ligt een overtuiging ten grondslag die ik over mezelf heb gemaakt op een vroege leeftijd.  ( er is dan ook altijd een lijst beschikbaar die het mogelijk maakt  gevoelens te identificeren en nauwkeuriger te omschrijven).
 4. Herinner je het gevoel
  Het is ongetwijfeld niet de eerste keer dat ik met dat gevoel geconfronteerd word. Al mijn reacties zijn zich herhalende emotionele patronen veroorzaakt door eerder opgebouwde kernovertuigingen.  De onvrede die zich nu manifesteert heeft dus steeds zijn oorzaak in een ver verleden met voor gevolg: ‘ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk!’
  Enig zelfonderzoek leidt bijna steeds tot het naar boven halen van een gebeurtenis in het verleden waarin dat eerste vervelende gevoel optrad. 
 5. Stel vast wat mijn oordeel over mezelf was op dat moment
  Het vervelende gevoel heeft als oorzaak een besluit over mezelf dat er ‘iets’ aan mij mankeerde, waardoor mogelijke conclusies over mezelf waren, ‘ ik ben niet de moeite waard, er is iets verkeerd aan mij, ik ben niet beminnenswaardig, ik ben onbelangrijk …
  En deze conclusie blijven we dus meedragen en wordt een overtuiging die zich diep in ons verankert, hoewel ze geen enkele grond van bestaan heeft. 
 6. De waarheid over mezelf omhelzen
  Het is duidelijk dat die negatieve kernovertuiging geen enkele reden van bestaan heeft, ik heb het mezelf maar wijsgemaakt.  En dus is de opdracht je kernovertuigingen kwijt te raken, en dat kan door jezelf te vergeven dat je op de verkeerde manier hebt geoordeeld over jezelf en door nieuwe positieve overtuigingen in te planten.
  Zo kan je bijvoorbeeld stellen: ‘ vergeef me voor de overtuiging dat ik niet belangrijk ben, ik heb deze overtuiging gewoon verzonnen. In waarheid ben ik liefde!’