Voetreflexzone therapie

Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat alles volmaakt met elkaar verbonden is en 1 geheel vormt.

Deze therapie die ik met de juiste instelling en goede techniek toepas, geeft openheid, tolerantie, begrip en liefde, zodat niet alleen de fysieke ( lichamelijke ) alsook de psychische en emotionele aspecten op een positieve wijze erbij betrokken worden.

Het is meer dan symptoombestrijding!

Er is een theorie die zegt dat er een energie veld is, anders dan de energie die we om ons heen kennen. Dit veld is de essentie van alles wat we ervaren en scheppen. Het zegt iets over onze relatie tot onze wereld, tot elkaar en tot het universum. Bij het lezen over de vele experimenten die zijn gedaan, blijkt het volgende:

  1. er bestaat een voorheen niet-erkende vorm van energie tussen levende weefsels.
  2. cellen en DNA communiceren via dit veld van energie.
  3. menselijke emotie heeft een rechtstreekse invloed op levend DNA.
  4. afstand lijkt van geen belang voor het effect.

Bovenstaande geeft het effect aan van menselijke emoties op de lichamelijke gezondheid en het immuunsysteem.

Er zijn verschillende therapieën om de lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid weer in balans te brengen, zo is de voetreflexzone therapie er op gericht de zones van de voet die in verbinding staan met de diverse corresponderende organen, zenuwen en klieren, een impuls te geven, zodat het betreffende ( zieke ) orgaan zich kan herstellen of een zwak orgaan zich kan versterken.